9 Ekim İşyeri Hekimleri ile Elektronik Ortamda Reçete Düzenleme

DSC04183

 

DSC04180

Değerli Kocaeli Tabip Odası Üyeleri;

Odamızın İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu son günlerde işyeri hekimlerinin elektronik ortamda reçete yazma zorunluluğu ile ilgili bölgemizde aktif işyeri hekimliği yapan değerli meslektaşlarımızın da katkısıyla 9 Ekim 2017 tarihinde odamız eğitim ve konferans salonunda geniş katılım ile bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. İşyeri hekimlerinin asli görevi olmamasına rağmen hekimlik meslek etiği ve tıbbi deontoloji prensipleri çerçevesinde dünya üzerinde “tedavi etme” ve “ iyileştirme” hakkını kullandığında hastaların tedavi masraflarını sigorta sisteminden temin edebilmeleri amacıyla elektronik ortamda reçete düzenleme ile ilgili sorumluluklar ve uygulamalar hususunda üyelerimiz ile toplanmaya devam edecektir.

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadenizli bilgilendirme toplantısı öncesinde kısa bir konuşma yapmıştır. Özellikle ilimizde meslek hastalıkları tanı ve teşhis sürecine büyük katkı sunacak üniversite hastanesi bünyesinde oluşturulacak İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı ve Polikliniği için çalışmaların devam ettiğini bizlerle paylaşmıştır. Oda başkanının konuşmasının ardından İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL komisyon faaliyetleri hakkında kısa ve detaylı bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında öncelikle iş sağlığı istatistiklerini oluşturma, bunların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine katkısı, işçi sağlığı politikalarının geliştirilmesi için yapılması gereken epidemiyolojik çalışmalara destek olan dijital sistemlerin işyeri hekimine sağladığı faydaların anlatıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Aynı oturumda revir otomasyon programı kullanan meslektaşlarımızın da önemli katkıları sayesinde dijitalleşmenin iş yeri hekiminin hizmetlerine olumlu katkıları olduğu ve her sahada kullanılabilen veri kaynağı sağladığı tespit edilmiştir.

 

DSC04190

 

Author Info

Kocaeli Tabip Odası