Kocaeli Tabip Odası

DUYURU

title

KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

 

Karar No: 2022 / 06

 

Karar Tarihi: 27.04.2022

Konu: Kapalı alanlarda maske kullanımı  hk.

 

GÜNDEM:

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı “Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı” konulu Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27 ve 72. maddesi uyarınca ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere, 27.04.2022 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2022/06 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

KARARLAR:

 

27.04.2022 tarihinden itibaren  ilimiz genelinde  geçerli olmak üzere;

 

  1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

 

  1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınınca y a kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

 

Yukarıda   belirtilen   esaslar  doğrultusunda,   uygulamada   herhangi   aksaklığa   meydan

 

verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler in başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.


Yukarı