Kocaeli Tabip Odası

İŞYERİ HEKİMLERİNİN DÜZENLEYEBİLDİKLERİ RAPOR SÜRESİ UZATILMALIDIR.

title


İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır

 25.03.2020
 254

Bütün ülkede toplum sağlığını tehdit eden COVID-19 salgının önlenmesinde, hepimizin bildiği gibi risk gruplarına giren kronik hastalıkları bulunan işçilerin işyeri ortamından uzaklaştırılarak korunması hayati öneme sahiptir. Sağlık Bakanlığı kamuda çalışan ve riskli gruba giren kronik hastaların idari izinli sayılması konusunda bazı tedbirler almıştır. Oysa özel sektörde çalışan kronik hastalarda aynı risk altındadır. Kamuda çalışan kronik hastalar idari izinli sayılırken, özelde çalışan kronik hastaların 14 gün rapor verilerek kalabalık ortamlardan uzaklaştırılması ve izolasyonu için Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelere yönlendirilmesi ayrıca bir risk oluşturacaktır. Bu riskin önlenmesi için TTB, bu kritik süreçte, 14 gün rapor verme yetkisinin, işyeri hekimlerine de tanımlanması için SGK’ya bir yazı ile başvurmuştur.

Yazı için tıklayınız.
http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/isyeri-hekimleri-14-gun-rapor-yetkisi-sgk-yazi.pdf

Yukarı