• tabip

  DR.ÖMER ARDAMAN (KTO Başkanı)

  • 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1997 yılları arasında İ.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.’de uzmanlığını yaptı. 2016-2018 döneminde Kocaeli Tabip Odası adına TTB Büyük Kongre Delegeliğinde bulundu. 2018-2020 döneminde Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.2004 yılından 2018 yılına kadar İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde çalıştı. Temmuz 2018 yılında emekli olduktan sonra Özel Konak Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 • tabip

  DR.MEHTAP YILMAZ MAÇKALI (Genel Sekreter)

  İÜ Çapa Tıp Fakültesi’nden 1989’da mezun oldu.Çankırı, Iğdır ve Balıkesir’de sağlık ocağı hekimliği yaptı. 1996-1998 arasında Balıkesir Tabip Odası’nda çalıştı.Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ve Diyaliz Servisi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemodiyaliz ünitesinde çalıştı ve 2013 yılında kamudan emekli oldu. 2018-2020 döneminde TTB Büyük Kongre Delegeliği ve KTO İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanlığı’nda bulundu. Halen OSGB bünyesinde Goodyear Lastikleri T.A.Ş Başiskele fabrikasında tam zamanlı işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.

 • tabip

  DR.ARZU ÖZYER BEKTAŞ

  1995’te Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.Yozgat Çandır Sağlık Ocağı’nda Sağlık Grup Başkanlığı ile Ankara Çubuk’ta acil hekimliği yaptı.2001-2006 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi’nde uzmanlığını tamamladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı yaptı. Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığında bulundu. Mayıs 2019 tarihinden itibaren muayenehane hekimliği yapıyor.

 • tabip

  DR.ÖMER FARUK GEREK (Muhasip Üye)

  İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Ataşehir Hükümet Tabipliği, Yarımca Sağlık Ocağı Hekimliği, Körfez Sağlık Grup Başkanlığı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun süre Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde işyeri hekimliğini yaptıktan sonra emekli oldu. Kocaeli Tabip Odası İşyeri Hekimliği ve Emekli Hekimler Komisyonu’nda görev yapmakta olup, Nuh Çimento Aş’de işyeri hekimliği görevinin ardından 2017’den beri OSGB’de işyeri hekimliği yapmaktadır.

 • tabip

  DR.SERAP MÜLAYİM

  1998’de Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.1999-2005 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Uzmanlığını tamamladı. 2018-2020 dönemi Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yaptı.2009 yılından itibaren KOÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD’da doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 • tabip

  DR.HÜSEYİN AKTÜRK

  1992’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1993-1995’te aynı üniversitesinin Psikiyatri AD.’da uzmanlık eğitimini ve 1995-1999 arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde pediatri ihtisasını tamamladı.2000-2004 yılları arasında Kocaeli Derince SSK Hastanesi’nde 2004-2013 arasında özel klinikte pediatris olarak çalıştı. 2008-2010 Kocaeli Tabip Odası Denetleme Kurulu üyeliği, 2010-2011 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2017’de İzmir’de İzmir Behçet Uz ve KOÜ Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında yan dal yaptı. Halen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

 • tabip

  DR.MEHMET AYAS (Veznedar Üye)

  1992’de KTÜ Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ihtisasını, İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak 1998’de Aile Hekimliği Uzmanı oldu. 1998-2001 yılları arasında Trabzon AÇSAP’ta çalıştı. 2005-2010 yılları arasında İzmit AÇSAP’ta başhekimlik görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında KAHED Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2019 yılından beri KTO Aile Hekimliği Komisyonu’nda görev yapıyor, 2010 yılından bu yana İzmit Santral Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmaktadır.

Yukarı