2018 yılı Katsayı ve Muayene Ücretleri

01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 Tarihleri Arasında İlimizde Uygulanacak Olan Muayene Ücretleri

Katsayımız (6,49)'dır.

Muayene

Ücret

KDV(% 8)

Toplam (TL)

Normal İş Gününde Muayenehanede Gündüz 162.25 12.98 175.23  
Gece 240.13 19.21 259.34  
Hastanın Bulunduğu Yerde Gündüz 292.05 23.364 315.414  
Gece 421.85 33.748 455.598  
Tatil Günlerinde Muayenehanede Gündüz 162.25 12.98 175.23  
Gece 240.13 19.21 259.34  
Hastanın Bulunduğu Yerde Gündüz 324.5 25.96 350.46  
Gece 486.75 38.94 525.69  
 
Notlar: 1. Gündüz: 08:00-20:00, Gece: 20:00-08.00 saatleri arasıdır. 2. Hastanın bulunduğu yere gidildiğinde taşıt gideri hastaya aittir. 3. Muayene birimlerinde Pratisyen Hekim-Uzman Hekim ayrımı gözetilmemektedir.
 

Konsültasyon

Ücret

KDV(% 8)

Toplam (YTL)

Normal İş Gününde Gündüz 292.05 23.364 315.414  
Gece 421.85 33.748 455.598  
Tatil Günlerinde Gündüz 324.5 25.96 350.46  
Gece 486.75 38.94 525.69  
 
Not: Konsültasyon, hastanın bulunduğu yerde ve hastanın hekiminin lüzum görmesi ile dışarıdan veya aynı sağlık merkezinden başka bir hekim tarafından yapılan muayenedir. Aynı sağlık merkezinden bir hekimin (dışarıdan davet edilmeden) yaptığı muayenenin birimi konsültasyon muayenesi olarak yazılamaz. Bu tür muayene (1) için muayene maddesi geçerlidir.
 

Mükerrer Hasta Takip ve Muayene Ücretleri

Hastanede, günlük

Hastanede veya hastanın bulunduğu yerde hekimlerin devamlı izlemek durumunda olduğu hastalar için geçerlidir. Hekim uygulamaları birimlerinde pratisyen veya uzman hekim farkı gözetilmez.  

Ücret

KDV(% 8)

Toplam (YTL)

356.95 28.55 385.50  

Ambulansta Hekim Ücretleri

Hastanın Bulunduğu Yerdeki Muayene Birimi Geçerlidir