İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINAMAZ!..

Son günlerde yapılan TTB Merkez Konseyi'nin açıklaması üzerine oda yönetimi olarak görüşlerimizi daha önce paylaşmıştık. Sonrasında yaşanan gelişmeler, TTB Merkez Konseyi üyelerini, siyasilerin hedef göstermesi ile linç girişimine kadar gitmiştir. Bunun bir sonucu olarak Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmalarını hukuğa ve insan haklarına aykırı buluyoruz. Ülkemizin geleceği ve demokrasimiz açısından yaşanan bu hukuksuzluğu kabul etmemiz mümkün değildir. Tabip Odalarının çatı örgütüne yapılan bu uygulamanın ülkemizi geri dönüşsüz bir antidemokratik       ortama sürüklediği aşikardır. Tabip Odası yönetimi olarak tüm üyelerimize ve Kocaeli kamuoyuna duyururuz  ki; Merkez Konseyi üyelerine yapılan bu gözaltı kararını uygun bulmuyor, durumun biran önce normalleşmesini bekliyoruz. 30.01.2018 Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu