ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ

TTB-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU

"ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ"

ANKETİ

İşçi sağlığı alanında hizmet üreten sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu OSGB'lerinde hizmet vermektedir.  Çalışma koşulları sağlık çalışanlarının geçmişte deneyimlediği koşullardan oldukça farklıdır. Bir meslek örgütü olarak TTB için OSGB’lerde çalışanların sorunlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik mücadele stratejisi geliştirebilmek için taleplerin belirlenmesi oldukça önemli hale gelmiştir.  Aşağıdaki anket, bu amaçla TTB-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanmıştır. Katkılarınız bu nedenle çok önemlidir ve kişileri işaret eden hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaşılmayacaktır.  Anketi doldurduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Anket dışında da konu ile ilgili görüşlerinizi e-posta adresimize (isak@ttb.org.tr) gönderebilirsiniz.

Bu ankette 75 soru var.

https://www.ttb.org.tr/anketyap/148231