Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ" Sempozyumu

Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ


 
Radyasyonun yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yaygın kullanımı sonucu farklı sağlık çalışanları yeterli koruma ve güvenlik önlemleri olmadan doğrudan radyasyon maruziyeti ile karşı karşıya kalmaktadır.
 
Özellikle skopi cihazının farklı uzmanlık alanlarında yoğun kullanımı ve radyasyon maruziyetinin olumsuz sonuçları açısından konunun ivedilikle tartışılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.
 
Bu nedenle SÇS Çalışma Grubu ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) olarak "Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ" sempozyumu düzenlenmiştir.


BİLGİLERİNİZE SUNARIZ