TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri


TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2018 yılı ile birlikte 40 yılı geride bırakan TTB yayını Toplum ve Hekim Dergisi bu kapsamda süreli yayıncılık ile ilgili bir toplantı düzenlemektedir. Toplantının ilk duyurusu ekte sunulmuştur.

Duyurunun yaygınlaştırılması ve odanızın toplantıya katılımı konusunda gerekli katkının sunulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri