DR. FİKRET HACIOSMAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ 03.10.2018 TARİHİNDE DÜZENLENEN KOCAELİ TABİP ODASI GENEL ÜYE TOPLANTISINDA DİLE GETİRİLEN ÖNERİ VE GÖRÜŞLER

Dr. Fikret Hacıosman'ın 02.10.2018 tarihinde İstanbul’da çalıştığı hastanede görevi başında katledilmesi ile ilgili 03.10.2018 tarihinde acil olarak düzenlenen Kocaeli Tabip Odası Genel Üye Toplantısında aşağıdaki öneri ve görüşler dile getirilmiş ve Merkez Konsey’e iletilmesine karar verilmiştir:
 
*Bu konuda öncelikle İstanbul Tabip Odası ile birlikte hareket edilerek ve Marmara Bölgesi Tabip Odalarının da katılımının sağlanacağı İstanbul'da bir yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması vb. yapılması ve Oda olarak katılım sağlanarak otobüs kaldırılması,
*Sağlıkta şiddete karşı hem Oda genelinde hem Türkiye çapında ortak bir metinle imza kampanyası başlatılması,
* Oda ve TTB olarak hekimler arasında hızlı bir anket yapılarak bu konuda  görüşlerinin alınması,
*Planlı bir şekilde aktif eylemsel harekete geçilmesi ve bir yol haritasının belirlenmesi,
*Siyah önlük giyme gibi çeşitli görsel temalarla sağlıktaki şiddetin sürekli gündemde tutulması,
*TTB'nin örgütleyeceği Türkiye genelinde bir iş bırakma eyleminin planlanması,
*Sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve diğer STK'nın da  sağlıkta şiddete karşı mücadeleye katılımlarının sağlanması,
*Her ilde geniş katılımlı yürüyüşler düzenlenmesi,
*Sağlıkta şiddeti teşvik eden sosyal medya paylaşımları, gazete ve medya haberlerinin  takip edilerek anında  suç duyurusunda bulunulması,
*Sağlıkta şiddetle mücadele konusunda baro ve hukukçularla birlikte ortak proje geliştirilmesi,
*Beyaz Kod’un güçlü ve işler hale getirilmesinin sağlanması,
*Bireysel olarak hastalarla sözlü ve fiili şiddet yaşayan hekimlere başta hukuki destek olmak üzere Odalar olarak her türlü destek verilmesinin sağlanması,
* Bu konuda hastane yönetimlerinin tavır alması için baskı yapılması ve teşvik edilmeleri,
*2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden önce mutlaka Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması için Odalar ve TTB olarak etkin çaba gösterilmeli,
*Bireysel silahlanmaya karşı mücadele için etkili mücadele başlatılması  ve bireysel silah ruhsatı muayene raporunun yalnızca Aile Hekimleri tarafından verilmemesi için çalışma yürütülmesi,
*Özellikle büyük sağlık birimlerinde X-Ray cihazları bulundurulmalı, polis ve kolluk kuvveti sayısı ve genel  güvenlik önlemlerini arttırılması için çaba sarf edilmesi,
*Önceki yıllarda yapıldığı gibi “Doktoruma Dokunma” şeklinde ve halkında katılacağı bir kampanya başlatılması ve bu konuda imza toplanması halkla birlikte yapılmalı,
* Sağlıkta şiddete karşı tüm görsel ve medya ile birlikte Sosyal Ortamlarda etkin bir şekilde kullanılmalı,
*Sağlıkta şiddete karşı basına ortak ilan verilmeye devam edilmeli, ayrıca katledilen doktor arkadaşımız içinde odalar tarafından taziye ilanı verilmeli,
* Hekimlere yönelik saldırı ve sağlıkta şiddet konusunda hukukçu doktorlardan yararlanılmalı,
*Tüm sağlık birimlerine sağlıkta şiddete karşı broşürler ve afişler gönderilmeli,
*İlimizde Akademik Odalarla birlikte sağlıkta şiddete karşı toplantı düzenlenmeli,
*Sağlık Bakanlığı şikayet hattının (SABİM) kapatılması için çaba sarf edilmeli,

Kocaeli Tabip Odası