Dr. Özlem Yağdıran Yalnız Değildir

Dr. Özlem Yağdıran Yalnız Değildir

Sayın Dr. Özlem Yağdıran;  meslek onurumuzu çiğnetmeyerek tıbbi ilkelere ve  kanunlara uygun hareket ederek  hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirdiğiniz için, Kocaeli Tabip Odası olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hukuk devletinde kanunlara uygun hareket edenleri mükafatlandırmak gerekirken üzülerek görüyoruz ki, salt oy kaygıları ile popülist bir tutum sergileyen kamu otoritesi, mesleğinde doğru ve dürüst davranmayı cezalandırarak kendi koyduğu kuralları ihlal etmiş ve meslektaşımızı 'açığa almıştır'.Sağlık Bakanlığını anlaşılması mümkün olmayan bu hukuksuz tutumundan ötürü kınıyor ve derhal yapılan yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.  
31.07.2018
KOCAELİ TABİP ODASI

 
DUYURU:
 
ARTIK YETER ! Mesleğimizde tıbbi ilkelere ve kanunlara uygun hareket etmekten dolayı açığa alınmayı reddediyoruz. Dr.Özlem Yağdıran'ın yanındayız.01.08.2018'de (Çarşamba) Saat: 12.30'daİnsan Hakları Parkı'nda basın açıklamasına bekliyoruz.