KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

Ülkemizin Ohal ve KHK süreci ile girmiş olduğu erkenseçim ortamında, iktidarın onca sorunumuzu bir kenara bırakıp tarihi geçmişe sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, halkın ve öğrencisinin güvenini kazanmış üniversiteleri bölmeye ve küçültmeyekalkışması kabul edilemez bir uygulamadır. Üniversiteleri tarihi köklerinden koparacak ve bilimsel düzeyinden geriye götürecek bu uygulama yerine, başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm bu eğitim ve bilim yuvalarının kadro istihdamı, yönetimsel ve maddi açıdan ivedilikle desteklenmeleri gerekmektedir.
Akademik-bilimsel eğitim ortamımıza ve tıp fakülteleri üzerinden ulusal sağlık sistemine büyük zarar verecek bu uygulamadan vazgeçilmesi makul ve mantıklı bir uygulamayken; aksi kararla içerisinde İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitesi’nin de olduğu bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’den erken seçim ortamın da yangından mal kaçırır gibi geçirilmesi ülkemiz açısından büyük bir talihsizliktir.
TBMM’den geçirilen bu yasa üzerine olağanüstü toplanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu yaptığı açıklamada “bölünmeme” kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuştur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran fakülte bahçesindeyaptığı açıklamada öncelikle üzgün olduklarını belirterek :”Ama hiçbirşey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan ‘bölünmeme’ kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiç bir şey bitmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyonda çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Sayın Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” şeklinde konuşarak içinde bulunduklarıdurumu ifade etmiştir.
Yılların emeğiyle bugünlere gelen güzide üniversitelerimizin bölünmesi yasası karşısında Kocaeli Tabip Odası olarak öncelikle belirtmek isteriz ki; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu’nun aldığı kararı sonuna kadar destekliyor, yasanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamasını ümit ediyoruz. İçerisinde odamız üyesi olan meslektaşlarımızın yüreğinde derin bir sızı bırakan bu uygulamaya karşı yürütülecek mücadelenin takipçisi olacağımızı, süreci takip ederek üniversitelerimizle dayanışma içersinde bulunacağımızı üyelerimiz, meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.
Kocaeli Tabip Odası