Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin Odamızı ziyareti.

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin Odamızı ziyareti.

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği nezaket göstererek geçtiğimiz nisan ayı sonunda yapılan Oda seçimleri sonrasında yeni  yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Funda Atmaca ile yönetim Kurulu üyeleri Dr.Recep Pehlivan ve Dr. Akay DEMİR katıldılar.Tabip Odası adına da yönetim kurulu üyeleri Dr.Aykut Çelik, Dr.Serap Mülayim ve Dr.Berra Akgün Gürkan ziyarette  hazır bulundular.Toplantıda ülkemiz sağlık ortamının sorunları ile bunun aile hekimlerine yansımaları hakkında görüşler dile getirildi. Aile hekimlerinin her ne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli çalışan serbest hekimlik hizmeti olarak görülse de, idare tarafından çifte standartlı davranılarak yaptırım olarak 657'ye tabi devlet memuru gibi işlem yapıldığı dile getirildi. Aile Hekimlerinin yaptıkları işin özünde birinci basamak koruyucu ve önleyici hekimlik hizmeti olması ve toplum sağlığı hizmeti verilmesi yönüyle her zaman için kamusal bir hizmet verdikleri konusunda ortaklaşıldı. Bu nedenle hekimlerin birliği ve dayanışma açısından aile hekimlerinin yaptıkları kamusal görevin  önemi ve çatı örgütü olarak Tabip Odasının varlığının vazgeçilmez olduğu vurgulandı.Önümüzdeki dönem için Aile Hekimleri Derneği,Tabip Odası ve Sağlık Sendikaları ile ortaklaşa yapılabilcek konular gündeme geldi. Öncelikle bu yapıların üyelerinin önümüzdeki dönem başında Tabip Odası çatısı altında bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmada bulunması ortak fikir olarak benimsendi. Daha sonraki yakın hedef olarak bu yapıların üyeleriyle birlikte Birinci basamak sağlık çalışanlarının ve çevre illerinde  katılımıyla  Kocaeli'nde birinci basamak sağlık sisteminin sorunlarının tartışılıp değerlendirileceği bir çalıştay düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
 
 
 
KOCAELİ TABİP ODASI