KOCAELİ ZİRVE İNTERNET GAZETESİ GENEL YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNE

KOCAELİ  ZİRVE  İNTERNET  GAZETESİ  GENEL  YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
            Günümüzde dördüncü kuvvet olarak ta tanımlanan basın, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sahip olduğu ve kullandığı araçlar itibariyle önemli bir etki gücüne sahiptir. Basın mensupları bu gücü kullanırken gazetecilik mesleğinin ilke ve etik kurallarına uygun hareket etmek zorunda oldukları kadar, kişilere ve mesleklere yönelik haber ve değerlendirmeleri yaparken kılı kırk yarmak, gerçeği bütün kanıtları ile bulmak, toptancı iddia ve ithamlardan kaçınmak zorundadırlar. Aksi durumun; iddia ve ithamın muhatabı olan kurumların, meslek gruplarının ve bireylerin kişilik haklarına ağır saldırı niteliğini taşıyabileceği gibi kamuoyunda da yanlış ve haksız değerlendirmelere yol açma potansiyeli vardır.
 
        Bu bağlamda 10.09.2018 tarihinde gazeteniz yazarı Bigman Çakman imzasıyla kaleme alınan köşe yazısının “Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Pis Kokular Geliyor” ara başlığı altında; gelen ihbar telefonlarından bahisle “…duydukları ve öğrendikleri karşısında hayretler içerisinde kaldığı” ve “…yenilir yutulur iddialar olmadığını ” belirttikten sonra kendisiyle çelişik halde ve kendi haberini tekzip edercesine; “…tabi tüm duyduklarım ispata gebe ”, “…takdir edersiniz ki birazdan yazacaklarımı da ispat etmek pek mümkün değil ” ve “…ancak ben duyduklarımın bir çoğuna ikna oldum ” şeklindeki ifadeleriyle objektif bir haberde olması gereken belge, kanıt, şahit vb. sunmadan subjektif duyum ve bilgilerle hareket etmektedir. Gazetecilik ve habercilik açısından yanlışlıklarla dolu yazıda yazarın tek doğru ifadesi "ispat edilmesi mümkün olmayan" iddia ve isnatlarla; Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi ilimizde önemli bir kamu hizmeti veren bir kurum ve bu kurumda çalışan 12 Kardiyoloji ve 8 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ile hizmet veren servis sekreterlerinin tümden zan altında bırakılmasıdır. İspat edilemeyen bu iddianın kurumu yıpratması ve itibarını sarması bir yana, burada görev yapan hekimlerin ve servis sekreterlerinin aile ve toplumsal yaşamında yaratacağı sorunlar ve doğuracağı sonuçların telafi edilemez olacağı açıktır.
           
            Kocaeli Tabip Odası olarak öncelikle yersiz, haksız ve hukuksuz iddialarla kişilik hakları ağır saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve her tür hukuki desteği vereceğimizi bildirmek isteriz. Bunun dışında yaşanan sürecin takipçisi olacağımızı ve konuyu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin gündemine de taşıyacağımızı, gazeteniz yönetimine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Kocaeli Tabip Odası
Yönetim Kurulu Adına
Oda Başkanı Dr.Zeki Hamşioğlu