SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İÇİN 16 EKİM 18.00-20.00 ARASINDA İNSAN HAKLARI PARKINDA NÖBET EYLEMİ

Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması ve Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin Durdurulması için 16.10.2018 tarihinde İzmit İnsan hakları Parkında Kocaeli Tabip Odası'nın çağrısıyla yapılan nöbet eylemi 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu çağrımıza odamız üyesi hekimlerin yanısıra Kocaeli Dişhekimleri Odası, Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi, SES Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Aile Hekimleri Derneği katılım sağlamıştırç Çağrımıza bu örgütlerden gelen yüze yakın coşkulu kalabalık ile etkinlik  sürüdürlmüş, vatandaşlara el ilanı dağıtılmış ve yasanın çıkması için imza toplanmıştır.

Bu etkinlikte Kocaeli tabip Odası Adına, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu basın açıklamasını okumuştur.

Aynı zamanda Türl Sağlık-Sen adına Şube Başkanı Ömer Çeker, KAHED adına Dr.Funda Atmaca, Kocaeli Dişhekimleri Odası adına Başkan Dt.Töre Genç, KOÜ adına oda yönetim kurulu üyesi Dr.Abdulkadir Babaoğlu ve KTO Hukuk Bürosu Sorumlusu Av.Ali haydar Konca Sağlıkta Şiddet konusunda görüş ve düşüncelerini paylaşmışlardır.

Etkinlik 2 saat devam ettikten sonra sona erdirilmiştir.

 
KTO Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu'nun okusuğu basın açıklaması:

Basına ve Değerli Halkımıza
 
Son günlerde örneklerine sıkça rastladığımız sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam etmekte ve çok acı katlanılamaz sonuçlar doğurmaktadır. Hekimlerin sağlık çalışanlarının fıtratında hakarete uğramak darp edilmek öldürülmek yoktur, olamaz.
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çaresizliğin, acizliğin ifadesidir. Kabul edilebilir, anlaşılabilir, maruz gösterilebilir hiç bir gerekçesi olamaz.
 
Vatandaşlarımızın sağlık kurumlarında karşılaştıkları eksikliklerin, yetersizliklerin sorumlusu hekimler değildir. Vatandaşların hekimlerden uygunsuz taleplerde bulunmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Eczaneden kafanıza göre aldığınız ilacı yazdırma, işe ve okula gitmemek için istediğiniz için rapor alma mercii hekiminiz değildir. Yaşanan sorunlar karşısındaki tepkiyi hizmeti sunan hekimlere yönlendirmekte çözüme katkı sağlamamaktadır.
 
 Bir sağlık çalışanına saldırıldığında ülkedeki tüm sağlık çalışanları kendilerini saldırıya uğramış, yaralanmış, rencide edilmiş hissetmekte buda hekim, hasta, sağlık çalışanı yurttaş iletişimi kökünden sarsmakta ve bizleri birbirimizden daha da uzaklaştırmaktadır.
 
Hastalarımızın sağlık sisteminde yaşadıkları sorunların temelinde sağlık hizmetlerinin niteliğinden ziyade niceliğine önem veren ve bu sebeple sağlık hizmet kalitesinin gittikçe bozulmasına sebep olan hastaları müşteri, hastaneleri işletme ticarethane olarak gören yanlış sağlık politikaları yatmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde çözümün birinci aşaması nitelikli güvenilir hastalara yeterli zamanın ayrılabildiği koruyucu sağlık hizmetlerini öne çıkaran hastaların ihtiyaçlarına ve ülkenin imkanlarına uygun sağlık alt yapısının oluşturulmasını yöneticilerden talep etmekten geçmektedir.
 
 Çözümün ikici aşaması ise görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi ve kurumlardan demokratik yollarla hesap sorulmasıdır. Hiçbir gerekçe hekim, sağlık çalışanı ve hasta, hasta yakını arasında şiddete varan çatışmayı haklı kılamaz. Tüm bu gerekçelerle sağlıkta şiddetin son bulması ve şiddeti körükleyen politikalara son verilerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM’ni göreve çağırıyor. Tüm hekim, sağlık çalışanı, hasta, hasta yakını ve yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz.