SOMA

SOMA

Soma’da yitirdiğimiz canlarımızı anıyoruz…”

Dört yıl önce bugün, devletin, hükümetin , ilgili bakanlıkların, kâr etmekten başka hiçbir şey düşünmeyen özel şirketlerin ve belki de olaylara seyirci kalan sendika ve meslek örgütlerinin topyekün ihmali neticesinde 301 insanımız ölmüştür.
Bu son olsun denildikten sonra bile pek çok insanımızı aslında önlenebilir iş cinayetlerine kurban vermeye devam ettik, ediyoruz ve böyle giderse kurban vermeye devam edeceğiz.
Bu kazalar ve ardından yaşanan facialar kader değildir, fitrat değildir. Bu kazayla ilgili olarak gerek kaza öncesi gerekse de kaza sonrası yargı organları, devlet kurumları ile işçi sağlığı ve güvenliği alanın doğrudan tarafları olan sendika ve meslek odalarınca yapılan denetim, inceleme ve raporlarda, bir dizi ihmaller zincirinin kazaya yol açtığını açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Soma diğer maden ocakları gibi rödevans sistemi ile , yani devletin madeni kiraya vermesi ve karşılığında madendeki üretimi belirli bir fiyat üzerinden satın alması şeklinde yürütülüyordu. Yani Soma’da hayatını kaybeden işçiler aslında kamuya ait bir işletmede canlarını yitirdiler. Fakat biz bu kaza sonrasında açılan dava üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala bir hükümet yetkilisinin istifa ettiğini yada sorumlu ve ihmali olan kamu görevlilerinin yargılandığı bir süreci yaşamadık. Bu faciaların yeniden yaşanmaması için konu ile ilgili başta hükümet ve sorumlu tüm tarafları sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeleri için uyarıyoruz.
Faciada hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet yakınlarına sabır dileriz. Kocaeli Tabip Odası