Tekrar Gündeme Gelen Hastalık Şarbon Paneli

Tekrar Gündeme Gelen Hastalık Şarbon Paneli

Kurban Bayramıyla birlikte kurbanlıkların kesilmesinden sonra gündeme gelen şarbon hastalığı tüm ülkede ana gündem konusu olmaya devam etmektedir.

Bu konuda kamuoyunda çok fazla spekülasyon yaratılması ve aşırı derece de bilgi kirliliğin olması nedeniyle odamızda üyelerimizi ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla 6 Eylül itibari ile panel düzenlenmiştir.

Moderatör'lüğünü KTO Yönetim Kurulu üyesi ve KOÜ Nöroloji AD'da Doktor Öğretim Üyesi Serap Mülayim'in yaptığı panele; konuşmacı olarak KOÜ Enfeksiyon Hastalıkları AD'dan Prof.Dr.Ayşe Willke, KOÜ Mikrobiyoloji AD'dan ve Kocaeli  Tabip Odası Delegasypon üyesi Prof.Dr.Aynur Karadenzli ile KOÜ Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar AD'danDoç.Dr.Aysun Şikar Aktürk katılmışlardır.

Yapılan sunumlar sonucunda panele katılan KOÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Veteriner Öğretim üyesi Reşat Taştan ile Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaş'ta kendi alanlarından görüşlerini ifade etmişlerdir.

Yoğun ilginin olduğu şarbon paneli yaklaşık bir saat süren soru cevap bölümüyle devam etmiş ve panelde özellikle dile getirilen başlıca konular: Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi, dışarıdan canlı hayvan ve et ithalinin çok sıkı kontrol ve denetim altına alınması, koruyucu veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi, özellikle vurgulanmıştır.

Kamuoyunda bu konuda gereksiz bilgi kirliliği ve spekülasyon yaratıldığı ve bunun engellenmesi ve önüne geçilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere alanla ilgili kamu otoritelerinin günlük bilgilendirme yapmaları gerektiğine acil ihtiyaç olduğu tespiti yapılmıştır.

Kamuoyuna yansıyan kadar aşırı bir şarbon hastası vakalarının olmadığı ve ilimizde de şu ana kadar bilimsel olarak kanıtlanmış şarbon vakası tespit edilmediği ifade edilmiştir.

Şarbon görülen yerlerde ve şarbonlu hayvanların olduğu bölgeleri  uygun şekilde dezenfekte edilmesi gerekmekte olduğu , vatandaşların dışarıdan emin olmadıkları yerlerden et ve et ürünleri almaması gerektiği, genel hijyen, kişisel hijyen ve temizlik kurallarına riayet edilmesi  gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Bu konulardan en önemli tespitlerden biri de ülkemizde geleneksel olarak hastalanan hayvanların murdar  olmasın diye kesilip etlerinin yenmesi adetinin  terk edilmesi gerektiği özellikle önem taşımaktadır.

Bu konuda Kocaeli Tabip Odası olarak süreci takip halinde üyelerimizi, kamuoyunu ve halkı bilgilendirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.