TTB 69. BÜYÜK KONGRE 8/9/10 HAZİRAN 2018

TTB 69. BÜYÜK KONGRE 8/9/10 HAZİRAN 2018

İlk gün :

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) seçimli 69. Büyük Kongresi bugün (8 Haziran 2018) Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerin ve konukların katılımıyla toplandı. Kocaeli Tabip Odası delegelerinin kongreye katılımı üç gün boyunca sürdü.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açış konuşmasıyla başlayan kongreye konukların konuşmaları ile devam edildi. Kongreye 9 Haziran 2018 günü DSİ Toplantı Salonu’nda devam edildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, kongrede yaptığı konuşmada, TTB Merkez Konseyi’nin 10-12 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 67. Büyük Kongresi’nden bu yana iki yıl geçtiğini belirterek, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetildiği bu dönemde, bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti.

İkinci gün

TTB Büyük Kongresi’ne katılan konukların konuşmalarının ardından ilk gün sona erdi. İkinci gün yine DSİ Konferans Salonu’nda sabah saat 09.30’da başladı. TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber’in TTB Çalışma Raporu’nu sunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Rapor’u, Denetleme Kurulu üyesi Dr. Mustafa Karakuş Denetleme Raporu’nu okudu. Raporların oylanarak aklanmasının ardından karar önerilerine geçildi.

Kocaeli Tabip Odasının karar önerisi olan :"Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından birlikte düzenlenen “TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi” nden elde edilecek gelirin, kurs masrafları çıkarıldıktan sonra kalan %20’lik bölümü kursu düzenleyen yerel tabip odasına paylaştırılır." önergesi oybirliği kabul edildi.

2018-2020 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması, seçime katılan gruplar adına konuşmaların yapılması, dilek, istek ve önerilerin sunulmasının ardından ikinci gün sona erdi.

Üçüncü Gün :

10 Haziran 2018 Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kantini’nde yapılan seçimlerle sona erdi.