Kamuoyuna Duyuru

Kamusal görev yapan kurumların başında yer alan “TÜRK” ve “TÜRKİYE” ibareleri ulusal birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. “TÜRK” ve “TÜRKİYE” kullanılacak değil gururla taşınması gereken kavramlardır! Meslek birliklerinin başında yer alan “TÜRK” ve “TÜRKİYE” isim ve kavramlarına sahip çıkıyor, tartışmaya açılmasını asla kabul etmiyoruz. Odalarımıza,...

Read More

TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ve halen 8 Merkez Konseyi üyesinin gözaltında tutulması Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimlerce protesto edildi. 4 Şubat 2018 Pazar günü TTB Merkez Konseyi binasında biraraya gelen tabip odaları başkan ve üyeleri hekimler, ortak...

Read More

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINAMAZ!..

Son günlerde yapılan TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması üzerine oda yönetimi olarak görüşlerimizi daha önce paylaşmıştık. Sonrasında yaşanan gelişmeler, TTB Merkez Konseyi üyelerini, siyasilerin hedef göstermesi ile linç girişimine kadar gitmiştir. Bunun bir sonucu olarak Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmalarını hukuğa ve insan haklarına aykırı...

Read More

Kamuoyuna Duyuru

Kocaeli Tabip Odası olarak TTB Merkez Konseyi adına 24.01.2018 tarihinde yapılan son açıklamaya katılmadığımızı Kocaeli’ndeki hekimlerimize ve kamuoyuna bildiriyoruz. Hekimlik bir yaşatma mesleğidir, bu yönden hepimiz savaşa karşıyız. Ancak bulunduğumuz coğrafyayı yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist güçler tarafından sınırlarımıza yerleştirilen terör odakları egemenliğimizi tehdit eder...

Read More

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ TTB-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU “ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARININ BELİRLENMESİ” ANKETİ İşçi sağlığı alanında hizmet üreten sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu OSGB’lerinde hizmet vermektedir.  Çalışma koşulları sağlık çalışanlarının geçmişte deneyimlediği koşullardan oldukça farklıdır....

Read More

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi, 25 Tabip Odası, kollar, çalışma grupları ve TTB yayınlarını temsilen 75 kişinin katıldığı toplantıda,  14 Mart etkinlikleri ve bu süreçte öne...

Read More

Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) tarafından düzenlenen “Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu” 17 Şubat 2018’de Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum tabanlı kanser tarama programının, uygulamalarının, sonuçlarının ve yaşanan sorunların bilimsel veriler...

Read More

Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) tarafından düzenlenen “Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu” 17 Şubat 2018’de Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum tabanlı kanser tarama programının, uygulamalarının, sonuçlarının ve yaşanan sorunların bilimsel veriler...

Read More

Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), koruyucu sağlık hizmetleri içinde insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biri olan “aşı” konusunda yürütülen tartışmalardan ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki kayıtsızlığından kaygı duyulduğunu açıkladı. TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından yapılan açıklamada, aşıların insanları bulaşıcı hastalıklara karşı...

Read More

Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu

Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı  ve  “Aile hekimliğinde izinler” konulu 11.05.2017 tarihli genel yazılar hazırlanarak uygulamaya esas olmak üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. Bu yazılarda öz...

Read More

TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu

TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu’na odamızı temsilen Dr.Aykut Çelik, Dr.Ersin Karagöz ve Dr.Ayfer Öz katılmıştır. Türk Tabipleri Birliği ve HEAL (Health and Environmental Alliance- Sağlık ve Çevre Birliği) işbirliği ile düzenlenen Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) Kursu 22-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi....

Read More

18-21 Ocak 2018 Kocaeli Tabip Odası’nda Bilirkişi Eğitimi

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ Türk Tabipleri Birliği tarafından, süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimi 18-21 Ocak 2018 tarihlerinde Kocaeli Bölgesinde yapılacaktır. Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı uygulayacaktır. Bu nedenle; hekimlerin Bilirkişilik...

Read More

2018 yılı Katsayı ve Muayene Ücretleri

01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 Tarihleri Arasında İlimizde Uygulanacak Olan Muayene Ücretleri Katsayımız (6,49)’dır. Muayene Ücret KDV(% 8) Toplam (TL) Normal İş Gününde Muayenehanede Gündüz 162.25 12.98 175.23   Gece 240.13 19.21 259.34   Hastanın Bulunduğu Yerde Gündüz 292.05 23.364 315.414   Gece...

Read More

TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

2018 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate alınarak TTB Merkez Konseyi tarafından belirlendi. 2017 yılı katsayı listesi tespitinde olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından son yayımlanan, illerin...

Read More

Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir!

5440 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her sözlü beyanın aile hekimlerince doğruluğunun araştırılması zorunluluğuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) itiraz etti. TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB...

Read More

`Film icabı` bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), gösterime yeni giren “Yol ayrımı” filminde psikiyatri kliniğinde geçen sahnedeki diyaloglar ve şiddet içeren olaylara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, senaryo gereği bile olsa hekime şiddetin haklı gösterilemeyeceğine dikkat çekildi. Basın açıklaması aşağıdadır: “Film icabı” bile...

Read More

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yazılan yazıda, şiddet olayının Beyaz Kod bildirimi yapılmış olsa dahi iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini vurgulandı. TTB Merkez Konseyi, kısa...

Read More

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştaya İstanbul’da çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Samsun Tabip Odalarından ve Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul...

Read More

TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları

Türk Tabipleri Birliği tarafından, yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Süreklilik içerisinde sürdürülecek  olan eğitimler için başvurular alınmaya devam etmektedir. Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim...

Read More

İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan “İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür yayımlandı. 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamasında sürekli yapılan değişiklikler ve süregelen belirsizlikler, işe...

Read More

E-imza Protokolü

Değerli Üyemiz; E-Reçete uygulamasının ilk ve önemli ayağı olan E-İmza için İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından organize edilen E-İmza Kullanımı ile Bilgilendirme toplantısı akabinde TurkTrust firması ile üyelerimizin avantajlı hizmet ve fiyatlardan faydalanabilmesi için protokol imzalanmıştır. Kasım ayı içerisinde 16 Kasım, 23...

Read More

Bu acılar artık yaşanmasın… Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir!

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı olarak çalışan  Dr. Ece Ceyda Güdemek’i  29 Ekim 2017 tarihinde kaybettik. İnsanlara umut olmayı seçmiş bir hekimi dünyaya, hayata güvenle bakmasının beklendiği bir döneminde kaybetmek hepimizi derinden yaralamıştır. Ailesine, yakınlarına, iş arkadaşlarına ve...

Read More

TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için...

Read More

10 Ekim

Kocaeli Emek ve Meslek örgütlerinin çağrısıdır…. DİSK-KESK-TMMOB-TTB 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Anması 10 Ekim Salı Yer:İnsan Hakları Parkı Saat:18:00

Read More

Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bilirkişilik temel eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı’ndan eğitim izni almış olup hazırlık çalışmalarını yürütmektedir. Bilindiği gibi adalet hizmetlerinin adil ve objektif olarak verilebilmesinde bilirkişilik hizmetleri özel bir öneme sahiptir. TTB,  özel olarak tıp ve sağlık alanındaki bilirkişilik hizmetlerinin bilimsel kanıtlara...

Read More

2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada, 2016 yılı Birlikte Kullanım Yönetmeliği’nde de yürütmeyi durdurma kararı verdi. İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konulan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği”ne ilişkin düzenleme, TTB tarafından...

Read More

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Merhaba, Ülkemizde tüm çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği noktada sağlık çalışanları mesleki risklerin çok ötesinde daha ağır sorun ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalış-ma koşulları giderek ağırlaşırken iş güvencesi ve özlük hakları yok edilmekte, demokratik mücadele...

Read More

Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi

13.07.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik”, sağlık amacıyla yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen yabancılar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilere her türlü sağlık hizmeti sunabilmek için Sağlık Bakanlığından Sağlık...

Read More

1 Eylül Dünya Barış Günü

• BARIŞ GÜNÜNÜ ANARKEN HALA SAVAŞLAR DEVAM EDİYOR. Basına ve kamuoyuna 2. Dünya savaşı sürecinde Alman ordularının Polonya’yı, işgal etmesiyle başlayan ve 60 milyon insanın hayatına mal olan II. Dünya Savaşının üzerinden tam 78 yıl geçti. Ancak savaşlar bitmedi, Yeni katliamlar, soykırımlar devam ediyor....

Read More

TTB’den hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince belirlenecek sorularla “güven, iletişim, bilgilendirme” ölçütlerine göre değerlendirilmesine yöneliktir. Proje sunumunda ve sözleşme metinlerinde, hekime yönelik olumlu-olumsuz değerlendirmenin kurum puanlamasına yansıtılacağı ve kurumun üst...

Read More

TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru

Sigorta şirketlerinin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerini yenilemediği yönündeki yakınmalar üzerine sorunu incelemeye alan ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hekimlere bu süreçte maddi zarara uğramamaları için sigorta şirketlerine yazılı başvuru yapmaları önerisinde bulundu....

Read More

Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma

  Basın yayın organlarında kamuoyuna ‘Hadım Yönetmeliği’ olarak tanıtılan, Adalet Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik‘in bir kısım maddelerinin iptali istemiyle Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada yürütmeyi...

Read More

ÖLMELERİNE SEYİRCİ KALMAYIN

BASINA VE KAMUOYUNA 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve Çıkarılan KHK’lar ile 120 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Bu ihraçların büyük bir kısmı ve özellikle sendikalarımıza, meslek odalarımıza bağlı üyelerimizin darbe ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil...

Read More

TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de katılımı ile gerçekleşen toplantıda özel hekimlik alanına özgü sorunlar değerlendirildi ve yeni dönem çalışma...

Read More

İzmit Santral Aile Sağlığı Merkezi’ne Ziyaret

Geçirdikleri kaza sonrası durum değerlendirmesi ve tekrar geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için Kocaeli Halk Sağlığı Müdür Yardımcımız Dr. Mehmet Yılmaz , İzmit Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Damla Taşdelen Tosun, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği başkanı Dr. Recep Pehlivan , Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu...

Read More

Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 3 Haziran 2017 tarihinde yaptığı değişiklikle, eşi kamu görevlisi olmayan hekimlerin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi için gerekli şartları, ölçüsüz biçimde ağırlaştırdı. Stratejik personel olarak nitelenip pek çok haktan mahrum edilen hekimlerden, eşi kamu görevlisi olmayanların eş durumu...

Read More

İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sahip olduğu, işyeri hekimlerinin çalışma yerleri ile çalışma saatlerine ilişkin bilgileri Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları ile paylaşması gereklidir. Odaların, hekimlerle/üyeleriyle ilgili bilgilere sahip olması, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği...

Read More

Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), resmi tatillerde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan poliklinik hizmetlerine provizyon verilmemesini istedi. TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde SGK Başkanlığı’na gönderilen yazıda, aralıksız sürdürülmesi gereken tıbbi hizmetler dışında kalan sağlık hizmetlerine...

Read More

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAYLA TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ

4 Haziran tarihinde; 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek  ve toplumun farkındalığını arttırmak amacı ile bölgemizin en güzel yaylalarından olan İnönü Yaylasını piknikçiler ve duyarsız insanların yarattığı kirlilikten arındırmaya gidiyoruz. Tüm çevre örgütlerinin, doğa sporları kulüp ve derneklerinin, doğa dostu...

Read More

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ve KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Zafer Utkan ile görüşme

Değerli İşyeri Hekimi Üyemiz, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak tüm işyeri hekimlerinin ortak sorun yaşadığı konulara yönelik çalışmalara devam etmekteyiz. Bu kapsamda odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak ilimizde görev yapan işyeri hekimlerinin yetkilendirildiği kurumlardaki çalışanların meslek hastalığı ön tanısı/şüphesi...

Read More

Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor!

Toplumun her alanında artan şiddet, sağlıkta da tüm hızıyla devam ediyor! Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, bugün görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Medikal firma temsilcisi olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı Berilgen’i silahla vurarak ağır yaraladı. Ancak...

Read More

Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu!

Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğunun yürütmesi durduruldu. 16.4.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile...

Read More

6 Mayıs 2017 Kocaeli Tabip Odası Ara Genel Kurul’u gerçekleştirildi.

Tabip Odaları hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve mesleki dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Temel olarak insan sağlığı ve beraberinde toplum sağlığını korumak amacıyla aktif olarak çalışan meslek örgütleridir. Kocaeli Tabip Odası olarak, çalıştığımız...

Read More

Danıştay aile birliği kararı verdi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (…….) beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemesinin yürütmesi, Danıştay İkinci Dairesi tarafından  E:2016/14817 sayılı davada durduruldu....

Read More

KAMUOYUNA DUYURU 16 Nisan 2017 Refarandum

Sağlıklı ve huzurlu bir toplum olmamızın yolu evrensel demokratik hukuk devleti olmakla mümkündür. Nüfusumuz yaklaşık 80 milyondur.Son verilere göre yalnızca acil servislere başvuran hasta sayısı yılda 130 milyondur. Normal polikliniklere başvuran hasta sayısı da 640 milyondur. Bu sayılarda son yıllarda inanılmaz bir artış vardır....

Read More

Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sokulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın tamamının yürütmesi durduruldu. Bu Usul ve Esaslar’la, kişilerin sağlık hizmetine erişebilmesi için zorunlu olarak vermek zorunda kaldığı bilgiler ile sağlık hizmetinden yararlanma sürecinde...

Read More

Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz

Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Haziran 2016 tarihlerinde toplanan 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz” yazılı ve elektronik basında yoğun ilgi gördü. Yazılı/görsel basında ve sosyal paylaşım ağlarında giderek yaygınlaşan, sağlık alanındaki tanıtım kurallarına aykırı,...

Read More

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu

Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yaptığı değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde; yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel sağlık kuruluşlarında çalışmasına ilişkin mevcut...

Read More

Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında düzenlediği hekim buluşmaları 9 Mart 2017 tarihinde Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı....

Read More

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!  DünyaKadınlar Günüya da tam adı ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü,Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve her yıl 8 Mart’ta küresel ölçekte kutlanan bir gündür. Bugünün,kadınların sosyal ve siyasi var oluşlarının insan hakları temelinden hareketle tanınması ve geliştirilmesi...

Read More

Sağlıkta Şiddet

Sağlıkta şiddet sona ersin! TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarınca Genel Yönetim Kurulu’nda belirlenen 14 Mart programı, 6-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” talebini içeren eylem ve etkinlikler ile sürüyor. TTB Merkez Konseyi, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılmak üzere “Sağlıkta...

Read More

Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz!

Türkiye’de daha iyi ve nitelikli bir hekimlik ortamının sağlanması için çabalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu amaçla çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. TTB, bu taleplerin bir gereği olarak da başta özlük hakları, çalıma koşulları ve sağlıkta şiddet olmak üzere çeşitli konularda yasa...

Read More

Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere mevzuatın sağlık hizmetlerinde tanıtımın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri...

Read More

Akademik Odalar Birliği Katı Atık Yakma Tesisinin Bilimsel Raporunu Kamuoyu ile Paylaşılması Basın Bildirisi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İNŞAASI PLANLANAN“KENTSEL KATI ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ”PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB)tarafından yapılması planlanan  “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi” ile ilgili haberler kentimizde aşırı hassasiyet yaratan bu konu olması nedeniyle, şehrin Akademik Odalar Birliği tarafından tüm boyutlarıyla, bilimsel...

Read More

 KAMUDA GÖREV YAPAN, 30 YIL ÜZERİNDE HİZMETİ OLAN EMEKLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN EK İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

         SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhıye-ANKARA ……………………… tarihinden itibaren emekli aylığı almaktayım. Tarafıma ödenmeyen 30 yıldan fazla hizmet sürelerime karşılık 6770 sayılı Kanun uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesini arz ederim. TALEPTE BULUNAN  ...

Read More

KAMUOYUNA DUYURU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Remzi Ersu,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Remzi Ersu, sömestr tatilini geçirmek için Van’dan İstanbul’a gelmişti. Tatilde para kazanmak isteyen Ersu, yeğeninin yanında bir inşaatta çalışmaya başlamıştı. İnşaat çalışması sırasında vinç tarafından kaldırılan beton blok vincin halatının kopmasıyla birlikte üniversite öğrencisi...

Read More

Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması

Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması 10/01/2017 11:04 Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla, “Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması” düzenlenmiştir. Öykü Yarışması Başvuru Koşulları: Yarışmacılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış bir öykü ile katılabilir. Yalnızca...

Read More

Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2017 tarihli “Özel sağlık kuruluşlarının fiyat tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması” hakkındaki yazısının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü’nün muayenehanelerin fiyat tarifesi onayına dahil olmadığını açıkladığı bildirildi. Söz konusu yazıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na...

Read More

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 28 Ocak 2017 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri ve kol temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı. Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin ve Diyarbakır Tabip Odası...

Read More

Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özelde çalışan hekimlerin ve özel sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığı’na göndermelerine gerek bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, tabip odalarını da bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri...

Read More

Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı

İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında verilen Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü için başvurular başladı. Ödül ile genç hekimlerin işçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanına ilgisinin çekilmesi amaçlanıyor. Seçici Kurulunu Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Şadiye Çetintaş, ...

Read More

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik

TTB İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı ve 1988-1990 ile 1990-1992 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gürhan Fişek,  14 Ocak 2016 günü yaşamını yitirdi. Fişek, 16 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek tören ve Maltepe Camii’nde kılınacak...

Read More

Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından 23.03.2016 tarihinde yayımlanan “Halk Sağlığı Merkezleri” konulu genelgenin yürütmesini durdurdu. Genelge, THSK tarafından uygun görülecek yerlerde, birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere Toplum Sağlığı Merkezi ek birimi olarak Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) kurulmasını...

Read More

Dr. AKIN YAZICI

Kocaeli Tabip Odası olarak, Dr.Akın Yazıcı’nın “İçinden Deniz Geçen Yaşamlar” isimli ikinci kitabını okurlarına ve meslektaşlarımıza ulaştırmaktan mutluyuz. İnsanın ruhen ve bedenen sağlıklı olması ancak doğa ile bir bütünlük oluşturduğunda gerçekleşebilir. Bu kitap, insan-doğa ilişkileri üzerine müthiş gözlemlere dayanan, iyi çizilmiş karakterlerle örülmüş, okuyucuyu içine...

Read More

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu; – Geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirmek, – Önümüzdeki döneme ilişkin perspektif ve önerileri tartışmak, – Yeni dönemin Yürütme Kurulu üyelerini seçmek üzere, 19.11.2016 günü 16 Oda’dan 27 katılımcı ile TTB Merkez Konseyi (MK) binasında toplandı....

Read More

17-18 Aralık TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Kocaeli’de yapıldı.

Kocaeli Tabip Odası Emekli Hekimler Kolu tarafından düzenlenen toplantı  17-18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu ev sahipliğinde; TTB Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı  Dr. Erdinç Köksal, Başkan yardımcısı Dr. Derman Boztok ile, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Tekirdağ Tabip...

Read More

TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi

  2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate alınarak TTB Merkez Konseyi tarafından belirlendi. 2016 yılı katsayı listesinde olduğu gibi,  T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından son yayımlanan,...

Read More

17-18 Aralık TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Kocaeli

Değerli Meslektaşlarım, Günümüzde hekimlerin sosyal ve ekonomik sorunları gitgide artmakta, emekli hekimlerin durumu da giderek daha zorlaşmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz olduğumuz zaman çoğumuzu ciddi ekonomik sıkıntılar beklemektedir. Emekli hekimlerin yaşam koşullarını, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini vurgulamaya çalışmak, iyileştirmeler sağlamak, özellikle geleceğin emekli hekimlerini...

Read More

1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak “2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 2017 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 2017 Aylık Net Ücret (TL) İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli 6,9974 7,2110 7,4200 50-74 350 2.449,09 2.523,85 2.597,00 75-99 400 2.798,96 2.884,40 2.968,00 100-124 450 3.148,83 3.244,95...

Read More

TTB-HUV Tarifesi Mevzuata Girdi

1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Listesi (TTB-HUV Tarifesi), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte...

Read More

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunun Dikkatine, Son zamanlarda, tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık alanında da görevden uzaklaştırmalar, ihraç edilmeler gözle görünür biçimde artış göstermektedir. Ülke olarak zor günler geçirmekteyiz. Yaşanan süreç hem toplumumuzda hem de meslektaşlarımızda derin bir kaygı yaratmaktadır. Terörle mücadele edilirken hakkında her hangi bir soruşturma...

Read More

İşyerlerinde Aşı Uygulamaları Konulu Eğitim

29.11.2016 Salı günü saat 18.00’de” İşyerinde Aşı Uygulamaları” konulu eğitim, Odamız Başkanı Prof.Dr.Aynur KARADENİZLİ moderatörlüğünde yapılmıştır. Konuşmacılardan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof.Dr.Osman Şadi YENEN, İnfluenza Epidemiyolojisi, diğer konuşmacımız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof.Dr.Ayşe WİLLKE TOPÇU, erişkinlerde grip ve diğer aşılar konularında bilgi sunumu yapmışlardır. Konuşmacılar, Dünyada...

Read More

Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkını ortadan kaldırmıştır. Bu Genelge’nin iptali için Birliğimiz iptal davası açmıştır. Bilindiği üzere daha önce de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de...

Read More

17 KASIM 2016 KTO İSİH TOPLANTI KARARLARI

KOCAELİ TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI GÜNDEM : 2016-2017 Dönemi İSİH komisyon çalışmalarının tartışılması ve değerlendirilmesi 19.11.2016’da Ankara’da yapılacak olan TTB İSİH Kol Toplantısı’na katkı ve katılımın kararlaştırılması 2017 TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücreti Tarifesinin ve artış oranın değerlendirilmesi Komisyon...

Read More

Dr. Aynur Dağdemir

SEVGİLİ AYNUR, SÖZ VERİYORUZ; BU ŞİDDET SONA ERECEK 2015 yılında 19 Kasım’da Dr. Aynur Dağdemir çalıştığı hastanede birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürüldü. O hekimliği,  insanlığı, cesareti ve duyarlılığı ile hepimize örnek oldu. İnsanları yalnızca hastalıklardan değil, yaşamı yok eden, beden...

Read More

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları

14 KASIM 2016 1666/2016 14.11.2016 TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA KONU           : Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları hakkında Bildiğiniz üzere 21.07.2016 tarih ve29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, bu tarihten sonra çıkarılan Kanun...

Read More

Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı

Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 102. ve ölümünün 26. yılında, 3 Kasım 2016 Perşembe günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. İlk etkinlik, saat 13.30’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu’nda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Halk Sağlığı...

Read More

Şükrü Aracı Ortaokulu veli ve öğrencilere yönelik olmak üzere ” okulda-evde hijyen ve soğukalgınlığı-nezle vb. hastalıklarından korunma” konulu bilgilendirme semineri Dr. Aynur Karadenizli tarafından yapıldı.

Şükrü Aracı Ortaokulu veli ve öğrencilere yönelik olmak üzere ” okulda-evde hijyen ve soğukalgınlığı-nezle vb. hastalıklarından korunma” konulu bilgilendirme semineri yapıldı. Korunma konulu seminerin tabip odası başkanı Dr. Aynur Karadenizli tarafından verild.

Read More

TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi

1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Listesi (TTB-HUV Tarifesi), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair...

Read More

Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası

25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı Türk Tabipleri Birliği’nce iptal davası açılmıştır. İptal talebi üç başlıkta toplanmıştır: 1) Hastaneden ayrılan hekimlerin yerine işe başlayacak hekimlerden yan dal...

Read More

Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor

Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 102. ve ölümünün 26. yılında, bugün (3 Kasım 2016) çeşitli etkinliklerle anılacak. Etkinlikler, saat 13.30’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu’nda ve saat 18.00’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek...

Read More

KOCAELİ KAMUOYU’NUN BİLGİSİNE,

27.10.2016 tarihinde “İzmit’te  2.nci çöp fabrikası yapım projesine” ilişkin toplantı, Kocaeli Tabip Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kocaeli Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli Barosu ,Kocaeli Eczacılar Odası, Makina Mühendisleri Odası,Orman Mühendisleri Odası, Şehir Planlamacıları Odası, KYÖD ve KEYAD‘in temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kocaeli’nin çöp sorunu,...

Read More

Zorunlu aşı sorunu; yeniden

TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ekim 2016 tarihinde basına yansıyan kararıyla yeniden gündeme gelen ve zorunlu aşıların ebeveyn rızası olmadan yaptırılamayacağı yönündeki tartışmalarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Zorunlu Aşı Sorunu; Yeniden Hatırlatmak açısından, 2015 yılı Kasım ayında...

Read More

Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı

Bütün hekimleri negatif ayrımcılığa tabi tutan “stratejik personel” tanımı ve buna bağlı olarak, eşi özel sektörde çalışan hekimlerin aile birliğini sağlamalarına olanak tanımayan hükmün yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe karşı açılan...

Read More

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelikli sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, taleplerini yenilemek, programını oluşturmak, yürütme üyelerini yenilemek amacıyla 15-16 Ekim 2016 tarihin de Ankara’da iki gün süren bir toplantı gerçekleştirdi. Katılan Tabip Odaları: İstanbul, Ankara, İzmir,...

Read More

Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum

Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkından Yönetmelik” ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (ÖHY) çok sayıda değişiklik yaptı. Yönetmeliklerde hekimlerin çalışma hakları ile toplum sağlığını olumsuz etkileyen düzenlemeler hakkında Türk Tabipleri Birliği tarafından iptal davaları açıldı. Ayrıntıları...

Read More

Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı

Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı TTB Merkez Konseyi Başkanlarımızdan Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz. Saygılarımızla, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi   Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı Prof. Dr. Emre Kongar Tarih  : 18 Ekim 2016 Salı Saat    : 18:00 Yer     : Türk...

Read More

TTB GYK toplandı

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 9 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açış konuşmasıyla başladı. Türkiye ve sağlık ortamının genel bir değerlendirmesini yapan Tükel, 15 Temmuz darbe girişimini izleyen OHAL döneminde giderek otoriterleşen...

Read More

10 Ekim’i unutmayacağız!

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen katliamın birinci yıldönümü dolayısıyla 9-10 Ekim tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlenecek. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerin programı aşağıdadır:     9 Ekim 2016, Pazar 11.00  Karşıyaka Mezarlığı...

Read More

KHK kapsamında üniversite ile ilişkileri kesilen öğretim üyelerinin durumunu görüşmek ve geri dönmeleri için yapılabilecek iş ve işlemleri görüştüğümüz, KOÜ Rektörü sayın Saadettin Hülagü’yü ziyaretimiz.

KHK kapsamında üniversite ile ilişkileri kesilen öğretim üyelerinin durumunu görüşmek ve geri dönmeleri için yapılabilecek iş ve işlemleri görüştüğümüz, KOÜ Rektörü sayın Saadettin Hülagü’yü ziyaretimiz.

Read More

Fikir ve ifade özgürlüğü kısıtlanamaz!

Fikir ve ifade özgürlüğü kısıtlanamaz! Kocaeli Üniversitesinden ilişiği kesilen meslektaşlarımız Prof.Dr.Cengiz Erçin, Prof.Dr.Nilay Etiler, Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu, Prof.Dr.Ümit Biçer ve Prof.Dr.Zelal Ekinci’ye Kocaeli Tabip Odası olarak destek vermek için 8-9-2016 tarihinde toplanıldı. Akademisyen meslektaşlarımız yıllardır çalıştıkları Anabilim Dallarında mesleklerini layıkıyla icra etmiş bilim insanlarıdır. Üniversitede...

Read More

Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim

17 Ağustos’ta yayımlanan 670 sayılı KHK ile kapatılan kapatılan kurum ve kuruluşların borçlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan kişilerin iş hukukundan kaynaklanan alacakları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu kapsamda alacaklar için 60 gün içerisinde Maliye Bakanlığı ve...

Read More

Tıp fakültesi diplomalarında “Tıp Doktoru” unvanı yer alacak

Türk Tabipleri Birliği’nin, Tıp Fakültesi diplomalarında “tıp doktoru” unvanı yazılmaması yönündeki kararına itirazı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. 5 Eylül 2016 tarihli toplantısında Türk Tabipleri Birliği’nin itirazını görüşen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Tıp Fakültesi...

Read More

Basın Açıklaması

HER TÜRLÜ ASKERİ VE SİVİL DARBEYE KARŞI ÇIKIYOR ! AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ !   ABD Emperyalizmi bağlantılı Fetullahçı (FETÖ) Terör Örgütü mensuplarının, başta TSK olmak üzere tüm devlet kurumlarına yıllarca sızdığı ve kolayca örgütlendiği elemanlarıyla ; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde...

Read More

Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de hekimlik yapabilmek için aranan vatandaşlık koşulu 2 Kasım 2011 tarihinde 663 Sayılı KHK ile kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi vatandaşlık koşulunun kaldırılmasını Anayasa’ya aykırı bulmadı. Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat 2012 tarihinde Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına...

Read More

Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir

8 Mayıs 2014 tarihinde Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Hasta Hakları Kurulları ve birimlerine ilişkin kimi düzenlemeler yapılmıştır. Bu kurullarda, tüketici derneği temsilcisine, valilikçe görevlendirilen bir vatandaşa yer verilmesine rağmen şikayet edilen hekimin, meslek odasının temsilcisine yer verilmemiştir. Yönetmeliğin hukuka aykırı hükümlerine karşı Türk Tabipleri Birliği...

Read More

Nusret Fişek Ödülleri

Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana, Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birliği önceki başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir. Bu kapsamda 2016 yılı için “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme...

Read More

Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi üzerine bu girişimde bulunanların cezalandırılması için yapılan tartışmalarda ölüm cezası gündeme getirilmiş, siyasetçiler tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılarak uygulanabileceği mesajları ile topluma yönelik yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Toplumlarda değişik dönemlerde, adalete olan güvenin sarsılmasıyla yakın ilişkili...

Read More