0410c488-cebe-11e7-94b3-c9ef51c9fb90

Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir!

5440 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her sözlü beyanın aile hekimlerince doğruluğunun araştırılması zorunluluğuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) itiraz etti. TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı...

Read More
0410c488-cebe-11e7-94b3-c9ef51c9fb90

`Film icabı` bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), gösterime yeni giren “Yol ayrımı” filminde psikiyatri kliniğinde geçen sahnedeki diyaloglar ve şiddet içeren olaylara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, senaryo gereği bile olsa hekime şiddetin haklı gösterilemeyeceğine dikkat çekildi. Basın açıklaması aşağıdadır: “Film icabı” bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez!...

Read More
0410c488-cebe-11e7-94b3-c9ef51c9fb90

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yazılan yazıda, şiddet olayının Beyaz Kod bildirimi yapılmış olsa dahi iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini vurgulandı. TTB Merkez Konseyi, kısa süre önce Çalışma ve Sosyal...

Read More