Büyük Kongre Delegeleri 2016-2018

Dr. Fatih Mehmet ÇAĞLAR

23.04.1962 Yılında Turhal’da doğdu. 1987 Yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010-2012 Yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu’nda görev aldı. Uzun yıllar Özel Kuruluşlarda çalıştı. Halen özel bir firmada işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Kazım ÇİMEN

25.10.1971 Yılında Kemerhisar’da doğdu. 1994 Yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Uzmanlığı’nı aldı.  Uzun yıllar kamu hastanesinde görev yaptı. Halen Özel Körfez Marmara Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Ömer TAN

18.08.1957 Yılında Erzincan Kemah’ta doğdu. 1981 Yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Halen özel bir firmada işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bekir Sami İLTER

04.03.1958 Yılında Avanos’ta doğdu. 1982 Yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar resmi kurumda görev yaptı. Halen Kızılay Kan Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Hüseyin AYDINOĞLU

25.06.1951 Yılında Tokat’ta doğdu. 1979 Yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversiteden 1983 yılında Anestezi Uzmanlığı’nı aldı. Uzun yıllar boyunca kamu hastanelerinde görev yaptı. Halen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Ömer ARDAMAN

15.12.1964 Yılında Uzunköprü’de doğdu. 1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversiteden Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı aldı. Halen İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Aykut ÇELİK

26.06.1966 Yılında İzmit’te doğdu. 1989 Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006-2008 /2008-2010 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak, 2010 yıllından buyana TTB Merkez Konseyi Delegasyon üyeliği görevini sürdürmektedir.  2006-2008-2010 döneminde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulunda görev aldı. 2012 yılından bu yana özel sektörde tam zamanlı kurumsal işyeri hekimliği görevini yapmaktadır.

Dr. Fuat KARAPINAR

13.08.1965 Yılında Lüleburgaz’da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını aldı. Halen Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktadır.