Onur Kurulu 2016-2018

Prof. Dr. Ayşe Engin ARISOY

13.01.1955 Yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yine aynı üniversiteden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı’nı aldı. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet ALMAÇ

27.06.1946 Yılında Bafra’da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1976 yılında yine aynı üniversiteden KBB Uzmanlığını aldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu.

Dr. Attila YÜKSEL

10.02.1958 Yılında Sarıkamış’ta doğdu. 1984 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden KBB uzmanlığını aldı. Uzun yıllar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 1999-2000 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Kocaeli Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu’nda görev aldı. 2010-2012 yılları arasında TTB Kocaeli Tabip Odası Delegesi olarak görev yaptı. Halen Derince Marmara Tıp Merkezi’nde KBB uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa DÜLGER

24.10.1946 Yılında Şumnu’da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı aldı. Uzun yıllar Kocaeli Üniversitesi  Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Özel Cihan Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görevini yapmaktadır.

Prof. Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL

06.01.1965 Yılında Susurluk’ta doğdu. 1987 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 Yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Üroloji Uzmanlığı’nı aldı. 2010-2012 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.’da görev yapmaktadır.