Yönetim Kuralları 2016-2018

Yönetim Kuralları 2016-2018

Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ (Başkan)

20.10.1965 Yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.’de Uzmanlığını tamamladı.  Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Ersin KARAGÖZ (Genel Sekreter)

12.10.1966 Yılında Kandıra İzmit’te doğdu. 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar İzmit Belediyesi’nde görev yaptı.  2008-2010 /2012-2014 yılları arasında TTB Kocaeli Tabip Odası Delegesi olarak ve 2010-2012 yılları arasında Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Şuan özel firmada işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Gülşen EKİNGEN YILDIZ (Üye)

30.07.1967 Yılında Diyarbakır’da doğdu . 1990 Yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı’nı aldı. 2000 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Orhan FINDIK (Üye)

18.02.1967 Yılında İzmit’te doğdu. 1993 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlığını aldı. 2007-2010 yılları arasında Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2010 yılından bu yana Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Zeki HAMŞİOĞLU (Üye)

19.06.1970 Yılında Soma’da doğdu. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Uzmanlığını aldı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde 2006-2014 yılları arasında çalıştıktan sonra Özel Cihan Hastanesi’nde çalıştı. Halen Özel Konak Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Mustafa KARA

21.04.1964 Yılında Sivas’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  1993 yılından bu yana Kocaeli’de çalışmaktadır. Halen Gölcük  Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Ahmet Hamdi DURUKAL

01.02.1953 Yılında Karacali’de doğdu. 1976 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede 1981 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı aldı. Uzun yıllar kamu hastanelerinde çalıştıktan sonra özel hastanelerde göreve başladı. Son birkaç yıldır ise özel bir firmada işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.