01 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 Tarihleri Arasında İlimizde Uygulanacak Olan Muayene Ücretleri

Katsayımız (4.50)’dir.

Muayene

Ücret

KDV(%8)

Toplam(YTL)

Normal İş Gününde Muayenehanede Gündüz 112.50 9.00 121.50
Gece 166.50 13.32 179.82
Hastanın Bulunduğu Yerde Gündüz 202.50 16.20 218.70
Gece 292.50 23.40 315.90
Tatil Günlerinde Muayenehanede Gündüz 112.50 9.00 121.50
Gece 166.50 13.32 179.82
Hastanın Bulunduğu Yerde Gündüz 225.00 18.00 243.00
Gece 337.50 27.00 364.50
Notlar:
1. Gündüz: 08:00-20:00, Gece: 20:00-08.00 saatleri arasıdır.
2. Hastanın bulunduğu yere gidildiğinde taşıt gideri hastaya aittir.
3. Muayene birimlerinde Pratisyen Hekim-Uzman Hekim ayrımı gözetilmemektedir.

Konsültasyon

Ücret

KDV(%8)

Toplam(YTL)

Normal İş Gününde Gündüz 202.50 16.20 218.70
Gece 292.50 23.40 315.90
Tatil Günlerinde Gündüz 225.00 18.00 243.00
Gece 337.50 27.00 364.50
Not: Konsültasyon, hastanın bulunduğu yerde ve hastanın hekiminin lüzum görmesi ile dışarıdan veya aynı sağlık merkezinden başka bir hekim tarafından yapılan muayenedir. Aynı sağlık merkezinden bir hekimin (dışarıdan davet edilmeden) yaptığı muayenenin birimi konsültasyon muayenesi olarak yazılamaz. Bu tür muayene (1) için muayene maddesi geçerlidir.

Mükerrer Hasta Takip ve Muayene Ücretleri

Evde veya hastanede hekimlerin devamlı takip zorunluluğu olan hastalar için geçerlidir (Gün başına yalnızca bir kez istenebilir)

Ücret

KDV(%8)

Toplam(YTL)

247.50 19.80 267.30

Ambulansta Hekim Ücretleri

Hastanın Bulunduğu Yerdeki Muayene Birimi Geçerlidir