2014 Yılı Aidatları:

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen hekimler için:
150.00 YTL
Diğer  hekimler için : 235.00YTL
Tabip Odası Giriş Aidatı : 50.00 YTL
Kimlik ücreti : 45.00

Aidatlarınızı odamız merkezine nakit ya da kredi kartıyla

Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi  TR02 0001 0001 6336 6770 2450 02
Türkiye İş Bankası Kocaeli Şubesi  TR79 0006 4000 0012 4001 5907 54

nolu hesaplara yatırabilirsiniz.


                                                               Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  •  Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
  • Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
  • Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
  • 1 adet renkli vesikalık fotoğraf
  • İkametgah ilmuhaberi
  • Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
  • Üyelik Aidatı Makbuzu
  • Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız

 

Kayıt Formu için tıklatınız.

Kayıt Formu için tıklatınız.

Üyelik Formu için tıklayınız.