Üyelik İşlemleri

 
 
Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 
 
 Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
1 adet renkli vesikalık fotoğraf
İkametgah ilmuhaberi
Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
Üyelik Aidatı Makbuzu
Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız
 
 
Şahsen müraacat gerekmektedir.