Nasıl Üye Olabilirim

 

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi

Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi

Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı

1 adet renkli vesikalık fotoğraf

İkametgah ilmuhaberi

Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

Üyelik Aidatı Makbuzu

Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız

Evraklar ile birlikte şahsen müraacat gerekmektedir.